Prezentare

Actuala Direcţie pentru Cultură a judeţului Brăila a luat fiinţă prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, act normativ care certifica reorganizarea Inspectoratului Judeţean pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural National al Judeţului Brăila şi transformarea lui în Direcţie, prin comasarea cu fostul Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural Naţional.

În prezent, îşi desfăşoară activitatea în baza atribuţiilor legal conferite – în principal -  de dispoziţiile Art. 17 alin(1) din Hotărârea de Guvern nr. 90/2010 cu modificările şi completările ulterioare,  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii.
    VIZIUNEA Direcţiei Judeţene pentru Cultură Brăila, în calitatea sa de administrator al culturii şi vârf  de lance al Ministerului Culturii  la nivel local - zonă de sinteză cu o autentică, originală şi valoroasă identitate culturală în România şi, cu necesitatea imperioasă a afirmării acesteia, în Europa - este completată de înalta misiune de protejare a patrimoniului cultural şi stimulare a dezvoltării culturale locale, echilibrate, integrate şi durabile, prin elaborarea de programe şi planuri de acţiuni menite să asigure implementarea strategiilor ministerului de resort la nivelul judeţului Brăila, în baza cadrului legal de referinţă. 

    MISIUNEA D.J.C.Brăila - Misiunea noastră constă în protejarea patrimoniului cultural naţional la nivelul judeţului de referinţă, stimularea dezvoltării culturale locale, echilibrate şi durabile, prin elaborarea de programe şi planuri de acţiuni menite să asigure implementarea strategiilor Ministerului Culturii la nivelul judeţului Brăila, în baza cadrului legal de referinţă.
Cheia reuşitei noastre este acţiunea  în parteneriat cu administraţiile publice locale, instituţiile publice de cultură, cultele religioase reprezentate la nivelul judeţului Brăila, societatea civilă,  ONG-urile culturale, operatorii culturali independenţi şi industriile creative şi, pe cât posibil, mediul de afaceri.

    D.J.C. Brăila oferă comunităţii brăilene posibilitatea de a-şi conserva, reabilita, construi şi afirma identitatea culturală europeană, servicii publice de calitate şi personal de înaltă ţinută morală, etică şi profesională. Capitalul nostru cel mai important  îl reprezintă angajaţii Direcţiei, tineri, entuziaşti, competenţi şi competitivi, profesionişti, loiali, capabili sa asimileze noul, care fac posibilă punerea în aplicare a misiunii declarate.

    VALORILE D.J.C. Brăila
 - Atingerea excelenţei în tot ceea ce facem.
 - Practicarea învăţării continue, a perfecţionării şi specializării de calitate superioară.
 - Împărtăşirea aceloraşi scopuri şi valori, precum şi lucrul în echipă.
 - Respectul reciproc şi, deopotrivă, a intereselor şi drepturilor cetăţeanului cu care intrăm în relaţie profesională.
 - Dedicarea  faţă de misiunea şi atribuţiile profesionale ce ne revin.
 - Legalitatea, integritatea, transparenţa, echidistanţa, imparţialitatea/obiectivitatea şi verticalitatea, profesionalismul activităţilor şi acţiunilor noastre.  


    DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ  BRĂILA îndeplineşte, ca principale funcţii instituţionale, activităţi de avizare, monitorizare şi control, consultanţă şi mediere/interfaţă a Ministerului de resort în teritoriu, în baza atribuţiilor reglementate de H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial nr. 116, Partea I, din 22.02.2010 respectiv:
   a) indeplinesc atributiile prevazute de lege in domeniul protejarii patrimoniului cultural national;
   b) colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea in valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica in acest sens prevederile legale in domeniu;
   c) participa, la cererea autoritatilor abilitate si impreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;
   d) solicita si primesc, in conditiile legii, in nume propriu sau in numele si pentru Ministerul Culturii si Patrimoniului National, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;
   e) controleaza respectarea indeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, in conditiile si la termenele stabilite prin lege;
   f) indeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si patrimoniului national, potrivit legii.

   Organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decat cele prevazute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national.


Bijuterii Deosebite

 Noutăţi - pe scurt
COMEMORARE - OCTAV DOICESCU - 30 de ani de la moarte
Festivalului de C’Arte
Festivalul de c’Arte, ediția a 2-a
» Lista completă a noutătilor
Ultima actualizare: 26.05.2016
» Lista completă

Evenimente - pe scurt

Evenimente curente
Perioada: 29.05.2016 - 29.05.2016


Perioada: 29.05.2016 - 29.05.2016